D’acord amb la llei Orgànica de Protecció de Dates de Caràcter Personal, l’informem que les seves datos seran incorporades al nostre fitxer, titularitat de Debbie’s School, amb domicili Carrer Sant Jaume, 32 de Manlleu, per realitzar totes les gestions necessaries pel manteniment de la nostra relació comercial. També l’informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.

En ocasions recopilem informació no identificable de les visites als nostres llocs web amb l’intenció de proporcionar un millor servei als clients. Per exemple, fem un seguiment dels dominis des del que ens visita i també medim l’activitat dels visitants en els llocs web de Debbie’s School, però sempre ho fem de tal manera que la informació no sigui identificable. Aquesta informació és el que denominem “historial de pulsacions”. Debbie’s School o terceres parts en nom de Debbie’s School pot utilizar aquestes dades per analitzar les tendencies i les estadístiques per ajudarnos a proporcionar un millor servei al client.